Rrugëtim suksesi
që prej 1997-ës

Vepra me standarde
të larta

Rrugëtim suksesi
që prej 1997-ës

Vepra me standarde
të larta

Një rrugëtim 26-vjeçar

Bajrami- N Sh.p.k është kompani me mbi 26- vite eksperiencë në treg. Veprimtaria dhe portofoli i kompanisë është i shtrirë në disa sektorë të ndryshëm në industrinë prodhuese dhe ndërtime infrastrukturore

Me fillesa që prej 1997-ës

Shoqëria “BAJRAMI-N” me seli në qytetin e Elbasanit, kryen aktivitetin e saj prodhues në qytetin e Elbasanit dhe veprimtari ndërtuese e zbatuese në qytete të ndryshme si: Elbasan, Durrës, Tiranë, Fier etj.

Fillesat e aktivititetit datojmë në dhjetor 1997, me adresë kryesore pranë rrugës nacionale Elbasan-Librazhd, Xibrakë. Fillimisht aktiviteti konsistonte në prodhimin e materialeve të ndërtimit. Më pas u regjistrua si shoqëri ndërtimi, datë 16.10.2001 me numë lishence 3625/2 si ndërmarrje zbatuese. E cila u pasua me zgjerimin e aktivitetitin edhe si shoqëri ndërtuese me vendim të Gjykatës së Tiranës me Nr.23102/1, në bazë të ligjit “Për shoqëritë tregtare”, më datë 21.02.2002.

Që prej themelimit, aktiviteti kryesor ka qenë dhe është prodhimi i materialeve të ndërtimit. Shoqeria ka në pronësi të saj një shesh(poligon) shitje materialesh ndërtimi me siperfaqe rreth 4,500 metra katrorë, në dalje të qytetit të Elbasanit, pranë ambienteve të ish-Parkut të Mallrave.

bajrami_projektet_01
bajrami_projektet_02
bajrami_projektet_05
bajrami_projektet_12
bajrami_projektet_14
bajrami_projektet_19
bajrami_projektet_22
bajrami_projektet_26
bajrami_projektet_27
bajrami_projektet_06
bajrami_projektet_07
bajrami_projektet_44
bajrami_projektet_49
bajrami_projektet_52
bajrami_projektet_33
bajrami_projektet_34
bajrami_projektet_38

Brand të standarteve

Synimi ynë është përmbushja e të gjitha standarteve europiane sa i përket projektimit dhe cilësisë të çdo projekti apo vepre që mban autorësinë e shoqërisë "Bajrami-N" Shpk

26 vite kompani

Duke ofruar materiale ndërtimi cilësore dhe ndërtuar vepra infrastrukturore

Standarde europiane

Ndërtime në sektorë të ndryshëm por me cilësi dhe standarde europiane

Partneritete afatgjata

Bajrami- N bashkëpunon me partnerë lider dhe që ndajnë të njejtin vizion

Ndërtojmë zhvillim

Vepra infrastrukturore me cilësi të cilat sjellin zhvillim dhe standarde të larta
bajrami_partners_8
bajrami_partners_9
bajrami_partners_12
bajrami_partners_10
bajrami_partners_13
bajrami_partners_16
bajrami_partners_15
bajrami_partners_7
bajrami_partners_11
bajrami_partners_14