Ndërtime Elektrike

Ndërtime Elektrike

Bajrami- N Sh.p.k është kompani me mbi 26- vite eksperiencë në treg. Veprimtaria dhe portofoli i kompanisë është i shtrirë në disa sektorë të ndryshëm në industrinë prodhuese dhe ndërtime infrastrukturore
bajrami_projektet_33
bajrami_projektet_34
bajrami_projektet_35
bajrami_projektet_36
bajrami_projektet_37
bajrami_projektet_38
bajrami_projektet_39