Ndërtime Civile

Ndërtime civile

Bajrami- N Sh.p.k është kompani me mbi 26- vite eksperiencë në treg. Veprimtaria dhe portofoli i kompanisë është i shtrirë në disa sektorë të ndryshëm në industrinë prodhuese dhe ndërtime infrastrukturore
bajrami_projektet_01
bajrami_projektet_02
bajrami_projektet_03
bajrami_projektet_04
bajrami_projektet_05
bajrami_projektet_14
bajrami_projektet_15
bajrami_projektet_17
bajrami_projektet_16
bajrami_projektet_18
bajrami_projektet_19
bajrami_projektet_20
bajrami_projektet_21
bajrami_projektet_22
bajrami_projektet_23
bajrami_projektet_24
bajrami_projektet_12
bajrami_projektet_32
bajrami_projektet_13
bajrami_projektet_25
bajrami_projektet_26
bajrami_projektet_27
bajrami_projektet_28
bajrami_projektet_29
bajrami_projektet_30
bajrami_projektet_31