Partnerët tanë

Partnerët tanë

Që prej themelimit, aktiviteti kryesor ka qenë dhe është prodhimi i materialeve të ndërtimit. Shoqeria ka në pronësi të saj një shesh(poligon) shitje materialesh ndërtimi me siperfaqe rreth 4,500 metra katrorë, në dalje të qytetit të Elbasanit, pranë ambienteve të ish-Parkut të Mallrave. Gjithashtu pjesë e projekteve të shumta në fusha të ndryshme, shoqëria “Bajrami-N” Shpk ka lidhur bashkëpunime të suksesshme dhe afatgjata me shumë kompani partnere.

https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_12.png
https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_10.png
https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_8.png
https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_13.png
https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_9.png
https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_16.png
https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_15.png
https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_7.png
https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_11.png
https://bajrami-n.com/wp-content/uploads/2023/09/bajrami_partners_14.png