Ndërtime Rrugësh

Ndërtime Rrugësh

Bajrami- N Sh.p.k është kompani me mbi 26- vite eksperiencë në treg. Veprimtaria dhe portofoli i kompanisë është i shtrirë në disa sektorë të ndryshëm në industrinë prodhuese dhe ndërtime infrastrukturore
bajrami_projektet_55
bajrami_projektet_40
bajrami_projektet_41
bajrami_projektet_44
bajrami_projektet_45
bajrami_projektet_42
bajrami_projektet_43
bajrami_projektet_52
bajrami_projektet_49
bajrami_projektet_50
bajrami_projektet_51
bajrami_projektet_53
bajrami_projektet_54
bajrami_projektet_46